dimanche 26 janvier 2014

Ba tôi, người lính VNCH


Ba tôi, người lính VNCH by Slidely Slideshow

http://slide.ly/user/d1acfe940478197a64dc633fbf8acfcc

  
Tình ca Quê Ngoại
Thanh Lan

  
Xa dấu Ngựa Hồng
Thanh LanLời Phủ dụ Từ Tâm
Thái Thanh

vendredi 3 janvier 2014

TƯỞNG NIỆM DANH CA HÀ THANH

  
Danh Ca Hà Thanh
Tên thật: Trần Thị Lục Hà
Pháp danh: Tâm Từ
Sanh ngày: 25/7/1937
Mất ngày: 1/1/2014
Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho hương linh Bà Trần Thị Lục Hà, pháp danh Tâm Từ 
sớm được siêu sinh tịnh độ.