jeudi 8 avril 2021

Cây Đa Bến Cũ

Cây Đa Bến Cũ


Chương Trình Ca Nhạc Asia 26 - Mưa

 

Giọt Nước Mắt Cho Việt Nam

Afficher l’image source
 

Nước non ngàn dặm ra đi (TN 16)Paris By Night 49 - Chúng Ta Đi Mang Theo Quê Hương

 

Chủ đề Mẹ

http://ecx.images-amazon.com/images/I/91hoLN4SLlL._SL1500_.jpg 

Nhớ Sài Gòn (Asia 18)

Click the image to open in full size. 

Giã Biệt Sài Gòn - Thúy Nga Paris 10

Gia Biet Sai Gon - Paris By Night 10