dimanche 14 février 2021

“Sài gòn Xử Tử” cuả Eddie Adams

http://www.nguyetsanlonghoa.net/images/bt1009Eddie-Adams-01.jpg  Bức hình “giết một ông tướng”
Để nói về tầm lợi hại của hình ảnh, người ta thường ví von: ”một tấm hình bằng ngàn chữ”. Nhưng đối với Eddie Adams, một phóng viên nhiếp ảnh của hãng thông tấn Mỹ Associate Press (AP), thì môt tấm hình của ông, như ông tự nhận định: đã “giết chết một vị tướng” và hơn thế nữa cũng chính bức hình này đã thay đổi cuộc diện của chiến tranh Việt Nam. Bức hình nổi tiếng đó, đã được ông đặt tên là “Sài Gòn Xử Tử”