lundi 21 juillet 2014

60 năm sau cuộc di cư lịch sử 1954 - Trùng Dương

 
Trái, hình bìa cuốn “Operation Passage to Freedom – The United States navy in Vietnam, 1954-55” (Texas Tech University Press, Lubbock, Texas, 2007) (Ảnh Trùng Dương). Phải, tác giả Ronald B. Frankum, Jr, hiện dậy môn sử tại Millerville University of Pennsylvania, còn là tác giả và đồng tác giả một số sách nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam. (Ảnh trích trong sách “Operation Passage to Freedom”)

samedi 19 juillet 2014

Lên tiếng thay cho một người không còn cơ hội lên tiếng: Bà Ngô Đình Nhu

Lên tiếng thay cho một người không còn cơ hội lên tiếng: Bà Ngô Đình Nhu

Bà Trần Lệ Xuân