dimanche 17 novembre 2019

Các Rạp Chiếu Bóng của Saigon Ngày Xưa

Góc bên phải hình chụp này chính là rạp EDEN, một trong những rạp cinéma có thâm niên lâu nhất.Nhu cầu thưởng thức văn hóa và giải trí của người SG đã nổi tiếng là rất phóng phú, từ những ngày đầu tiên thành lập nước, những người đứng đầu của VNCH đã cho xây dựng nhiều Rạp chiếu bóng trên SG mục đích là giúp cho người dân, người lính có nơi để giải trí, xem phim ảnh, những bộ phim kinh điển của thế giới... Hãy cùng xem những rạp chiếu phim nổi tiếng một thời của SG

vendredi 1 novembre 2019

CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM

118 HÌNH ẢNH QUÝ HIẾM CỦA CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM CÙNG CÁC TƯỚNG LÃNH VÀ NHÂN SỸ ĐỆ NHẤT CỘNG HÒA