samedi 30 août 2014

ĐẶNG CHÍ HÙNG - NGỌN LỬA NHIỆT TÌNH CHO SỰ THẬT & QUÊ HƯƠNG (Trần Phong Vũ)

ĐẶNG CHÍ HÙNG - NGỌN LỬA NHIỆT TÌNH CHO SỰ THẬT & QUÊ HƯƠNG
Trần Phong Vũ
Nguồn: Tủ sách Tiếng Que Hương 
Nguồn: Tủ sách Tiếng Que Hương

Vấn Đề Hôm Nay

 

Ai sẽ đứng lên, hỡi con rồng cháu tiên Lạc Việt!?

 

Bùi Thị Minh Hằng hơn cả Rosa Parks

 

Cảm nghĩ về một nụ cười

 

Võ Thị Hảo: "Việt Nam, dù chậm, vẫn dịch chuyển về phía ánh sáng"

 

mardi 5 août 2014

Ta Về Thăm Lại Cam Ranh

Image

                                                                    Biển trời Cam Ranh 

Ta Về Thăm Lại Cam Ranh

Ta Về Thăm Lại Cam Ranh
Image

Ba Ngòi