jeudi 5 janvier 2017

dimanche 1 janvier 2017

Ca Sĩ Hà Thanh

 
Ca sĩ Hà Thanh, một trong những tiếng hát được yêu mến và có ảnh hưởng nhất trong âm nhạc Việt Nam đã từ trần lúc 4 giờ 27 phút ngày 1 tháng 1, 2014 tại Boston. Danh ca Hà Thanh tên thật Trần Thị Lục Hà, Pháp Danh Tâm Từ, sanh Ngày 25/7/1937. Mất ngày 1/1/2014. Thọ 75 tuổi.