dimanche 2 octobre 2016

Chủ đề Mùa Thu


 
  
Một Mùa Thu nào lãng mạn - Bích Huyền giới thiêu 
*
*     *

  
Nhạc Chủ đề Thu Sầu

*


Mùa Thu trong Thơ và Nhạc - Bích Huyền giới thiệu 
*
      *     *     
Đoàn Chuẩn - Từ Linh
70 Năm Tình ca VN Hoài Nam (SBS Úc Châu)
*
*     *

 
Phạm Mạnh Cương-Phạm Trọng Cầu - 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire