jeudi 25 août 2016

Tượng đồng Thương Tiếc và câu chuyện về Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thu

Tượng đồng Thương Tiếc và câu chuyện về Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thu 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThOyeJ7EoXsi1UzKJvBP5CTaKAQ0xRaKa8b1l65UGRMo-8qbPX 

Nhà văn Lê Tất Điều và tập thơ Cao Tần - Mặc Lâm, phóng viên đài RFA

Cao Tần, thơ người di tản buồnhttps://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_QqSqmwW-cSYLRc72vq3L-D4NofHo0uJa9cwyDjogtMTA3GJCWA

Sài Gòn một thoáng bồi hồi - Bích Huyền

 http://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image001_thumb40.jpg

Nhạc Chủ đề Thy Nga - Văn Phụng, một đời cho Âm Nhạc

video  
Văn Phụng, một đời cho Âm Nhạc

Nha Trang Ngày Về PHẠM THÀNH CHÂU