dimanche 14 janvier 2018

Ký ức về cuộc chiến Việt Nam của một phóng viên Đức - Việt Hà, phóng viên RFA

Ký ức về cuộc chiến Việt Nam của một phóng viên Đức
Việt Hà, phóng viên RFA

uwe-siemon-netto-1968.jpgHơn 40 năm về trước, phóng viên người Đức Uwe Siemon-Netto thuộc báo Springer Foreign News Service được cử đến Việt Nam để viết về cuộc chiến Việt Nam giai đoạn từ 1965 đến 1969, tức vào giai đoạn nóng bỏng nhất.
Trái tim của một phóng viên Đức cho Việt Nam

Trái tim của một phóng viên Đức cho Việt Nam