vendredi 19 février 2016

LITTLE SAIGON TẾT PARADE 2016


DIỄN HÀNH ĐẦU XUÂN BÍNH THÂN TẠI THÀNH PHỐ WESTMINSTER CALIFORNIA (FEB.13.2016). 


DIỄN HÀNH TẾT BÍNH THÂN 2016 ĐƯỜNG BOLSA - LITTLE SAIGON - WESTMINSTER - CALIFORNIA
*
*     *


Diễn Hành Tết Bính Thân 2016 Tại Little Saigon – Xuân Vươn Lên

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire