mardi 30 août 2016

Nhà “chợ học” Ông Hồ Đại Phước (Giờ Thy Lan - Trở Lại Ngày Tháng Cũ)

Nhà “chợ học” Ông Hồ Đại Phước
 
Nhà Chợ Hoc 1 
*
*     *

 

 

 

 

 

Người có bộ sưu tập chợ 'khủng' nhất Việt Nam  


 

 

 

 

  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire