vendredi 12 janvier 2018

Hắt hiu Tháng Chạp

Sài Gòn tháng Chạp se lạnh và xuất hiện sương mù - 1

Giấc Mơ Tháng Chạp
Thơ: Phó Ngọc Văn-Nhạc & trình bày: Vĩnh Điện
*
*     *
Giấc Mơ Tháng Chạp 
Nhạc Vĩnh Điện - Thơ Phó Ngọc Văn 
Tiêng hát Quỳnh Lan
*
*     *
Sài Gòn tháng Chạp se lạnh và xuất hiện sương mù - 2
Các tòa nhà trung tâm Sài Gòn hướng nhìn từ quận 2 sang quận 1 chìm trong màn sương trắng đục

Sài Gòn tháng Chạp se lạnh và xuất hiện sương mù - 3 

Sài Gòn tháng Chạp se lạnh và xuất hiện sương mù - 4 
cầu Thủ Thiêm

Sài Gòn tháng Chạp se lạnh và xuất hiện sương mù - 5 
 Sông Sài Gòn ẩn hiện dưới làn sương mù

Sài Gòn tháng Chạp se lạnh và xuất hiện sương mù - 7 
thành phố vẫn còn bao phủ sương mù.

Sài Gòn tháng Chạp se lạnh và xuất hiện sương mù - 8 


 
 
 
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire